17. srečanje sekcije socialnih pedagoginj in pedagogov v šoli – preko spleta

Ker smo se bili tudi v sekciji primorani prilagoditi na aktualno dogajanje (epidemija in ukrep prepovedi združevanja), smo za tokratno srečanje naših članov uporabili virtualni prostor aplikacije Zoom.

Obisk Centra za sluh in govor Maribor ter predstavitev Pilotnega projekta Strokovni center za avtizem smo že dolgo načrtovali, pa nam tega prej nikakor ni uspelo izpeljati. Še dobro! Prednost tega, da smo predstavitev pilotnega projekta, izvedli preko spleta, 20. 11. 2020, je da se je dogodka uspelo udeležiti največ članov sekcije do sedaj.

Alenka Werdonig, Ksenija Bruher in Sabina Mujkanović so nam skozi svoje predstavitve z različnih področij približale področje dela z otroki z avtizmom. Alenka Werdonig je kot vodja pilotnega projekta podrobneje predstavila izhodišča za izvedbo projekta, sam potek z aktivnostmi ter ugotovitve, ki so podlaga za načrtovanje dela za naprej. Ksenija Bruher je z izkušnjami iz delovne in fizioterapije predstavila terapijo senzorne integracije za otroke z avtizmom. Sabina Mujkanović pa je kot socialna pedagoginja predstavila primer dobre prakse pri delu z otrokom z avtizmom in njegovimi vrstniki. Po vsaki predstavitvi so bile izvajalke na voljo tudi za vprašanja udeležencev. Ob koncu srečanja smo ugotavljali, da je tema delo z otroki z avtizmom zelo aktualna in udeleženci so bili zelo zadovoljni s strnjenimi in predvsem uporabnimi informacijami, s katerimi so nam predavateljice še osvetlile to področje.

17. srečanje sekcije socialnih pedagoginj in pedagogov v šoli – preko spleta
Pomakni se na vrh