Vabilo na posvet 2022

Združenje za socialno pedagogiko v sodelovanju s strokovnimi delavci
strokovnih centrov in centrov za socialno delo organizira posvet

OTROCI IN MLADOSTNIKI S ČUSTVENIMI IN VEDENJSKIMI TEŽAVAMI
V SISTEMU POMOČI IN PODPORE


dne 22. 3. 2022 v Hotelu Mons Ljubljana

Na področju obravnave otrok s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami se je v dveh letih spremenilo veliko stvari na procesnem, pravnem in posledično funkcionalnem področju.

Spremembe so se zgodile na več nivojih:
• novosti sta prinesla Družinski zakonik (2019) in Zakon o obravnavi otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami v vzgoji in izobraževanju (2020),
• na področju socialnega dela in institucionalne obravnave je prišlo do centralizacije odločanja in ponekod do prestrukturiranja delovanja,
• v nova razmerja obravnave otrok, strokovno delo in odločanje so vpletene tri stroke, ki morajo najti skupni imenovalec in dialog,
• znotraj institucionalne vzgoje se je z regionalizacijo in reorganizacijo spremenil tudi manevrski prostor socialnega dela, vzgojnega dela in odločanja znotraj namestitvenih upravnih postopkov in odločitev, ki jih vodijo sodišča.

Vse zgoraj našteto ima neposredni vpliv na protokole namestitev, nove odnose med strokami in kot ključno na celoten neposredni proces podpore in pomoči otrokom in mladostnikom s čustvenimi in vedenjskimi težavami. Omenjene spremembe spodbujajo in zahtevajo tesnejše sodelovanje in delitev nalog med ključnimi strokami – vzgojo in Izobraževanjem, socialnim delom in sodstvom.

Osnovni namen posveta je pregled praks na področju dela z otroki in mladostniki s čustvenimi in vedenjskimi težavami, kjer bomo iskali tako dobre primere prakse, kakor tudi vrzeli delovanja novega sistema v praksi.

Iskali bomo predloge izboljšav in skupnih rešitev. Kot nujno potrebno vidimo, da se odpre dialog med vsemi tremi omenjenimi strokami in se opolnomoči specifične naloge in zadolžitve znotraj strokovnega dela ter pristojnih protokolov in postopkov, ki bodo omogočali optimalni pristop k obravnavi otrok in mladostnikov s ČVT. S pomočjo identifikacije praks in vrzeli v sistemu bomo lahko na svojih področjih dela ukrepali in izboljšali pristop k pomoči in podpori ob upoštevanju omenjenih zakonodaj in prestrukturiranja v sistemu.

PROGRAM POSVETA
8:30 – 9:00 Registracija udeležencev
9:00 – 9:40 Uvod
nagovor predstavnikov vključenih strok
9:40– 11:00 Predstavitev sistema pomoči in podpore otrokom in mladostnikom s čustvenimi in vedenjskimi težavami
• zakonodaja
• spremembe in novosti na področju dela
• prikaz stanja na področju dela
11:00 – 11:30 Odmor
11:30 – 13:00 Delo po skupinah, 1. del
13:00 – 14:00 Odmor za kosilo
14:00 – 15:30 Delo po skupinah, 2. del
15:30 – 16:15 Poročanje in povzetki
16:15 – 17:00 Sklepna debata in zaključek

K udeležbi vabimo vse, ki se v proces in obravnavo otrok in mladostnikov s ČVT vključujete neposredno
ali pa vas to področje zanima.

Prijave na posvet so možne do vključno 8. 3. 2022 preko spletnega obrazca PRIJAVA: POSVET 2022

Kotizacija znaša 20 EUR, poravnate jo čimprej po prijavi.

Konferenca bo v celoti potekala v živo ob upoštevanju vseh ukrepov za zajezitev epidemije COVID-19.

Število mest bo omejeno glede na aktualne epidemiološke razmere in v zvezi s tem povezane ukrepe.

V primeru, da izvedba v živo ne bo mogoča, bo posvet potekal preko spleta v Zoom aplikaciji.

Za dodatne informacije se obrnite na sekcija.ziv@zzsp.org ali 041 959 116 (Dominika Pajnik).

Tukaj si lahko prinesete vabilo, če ga želite posredovati kolegom/icam naprej.

Vljudno vabljeni!

Trackback from your site.

Pišite nam in povežite se

V ZZSP si želimo čim več komunikacije z in med člani, pa tudi z vsemi ostalimi, zainteresiranimi za socialno pedagoške teme.

  • Bi se morda z veseljem udeležili kakšnega izobraževanja na določeno temo?
  • Bi se želeli vključiti v katero od aktivnosti ali biti njen nosilec/nosilka?
  • Pogrešate kakšno vsebino v biltenu ali na spletni strani?
  • Imate mnenje o kakšni temi, ki zadeva socialno pedagogiko, in bi ga radi podelili z ostalimi?
  • Bi nam radi kaj sporočili?

Pišite nam! Poštni predal, kjer pričakujemo vašo pošto: info@zzsp.org

Ali nas poiščite na FB strani in v FB skupini.

Donacija dohodnine

Državljani imamo sorazmerno malo nadzora nad porabo denarja, ki ga vplačamo v državno blagajno v obliki davkov. Vsak, ki oddaja dohodninsko napoved v Sloveniji, pa ima po zakonodaji možnost, da usmerja 1 % dohodnine tako, kot želi sam.

Na člane in vse, ki spremljate naše delo, se obračamo s prošnjo, da nam podarite svoj 1 % delež dohodnine, kot vam to omogoča država. To lahko storite tako, da izpolnete obrazec (ali namero sporočite preko sistema eDavki) in ga posredujete davčnemu uradu.

Za izpolnjevanje potrebujete naslednje podatke: Združenje za socialno pedagogiko, davčna številka 57411832 in delež dohodnine, ki ga želite nameniti.

Hvala!