RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ ZDRUŽENJA ZA SOCIALNO PEDAGOGIKO

V skladu s Pravilnikom o priznanjih Združenja za socialno pedagogiko (v nadaljevanju društva)
objavljamo razpis za podelitev priznanj društva, ki se podeljujejo za delo in dosežke zaslužnim
posameznicam_kom na področju teorije in prakse socialne pedagogike.

Predlog za podelitev mora vsebovati:

  1. osnovne in splošne podatke o kandidatki_u,
  2. utemeljitev predloga z opisom dela in dosežkov.

Predlog za podelitev priznanja ter obrazložitev z dokazili pošljite priporočeno po pošti ali na e-mail
najpozneje do 17. septembra 2023:

Združenje za socialno pedagogiko, Komisija za podeljevanje priznanj ZZSP
Kardeljeva ploščad 16
1000 Ljubljana
Mail: izvrsni.odbor@zzsp.org

Upoštevali bomo samo pravilno izpolnjene in pravočasno prispele predloge.

Rok Demšar,
predsednik ZZSP

Pišite nam in povežite se

V ZZSP si želimo čim več komunikacije z in med člani, pa tudi z vsemi ostalimi, zainteresiranimi za socialno pedagoške teme.

  • Bi se morda z veseljem udeležili kakšnega izobraževanja na določeno temo?
  • Bi se želeli vključiti v katero od aktivnosti ali biti njen nosilec/nosilka?
  • Pogrešate kakšno vsebino v biltenu ali na spletni strani?
  • Imate mnenje o kakšni temi, ki zadeva socialno pedagogiko, in bi ga radi podelili z ostalimi?
  • Bi nam radi kaj sporočili?

Pišite nam! Poštni predal, kjer pričakujemo vašo pošto: info@zzsp.org

Ali nas poiščite na FB strani in v FB skupini.

Donacija dohodnine

Državljani imamo sorazmerno malo nadzora nad porabo denarja, ki ga vplačamo v državno blagajno v obliki davkov. Vsak, ki oddaja dohodninsko napoved v Sloveniji, pa ima po zakonodaji možnost, da usmerja 1 % dohodnine tako, kot želi sam.

Na člane in vse, ki spremljate naše delo, se obračamo s prošnjo, da nam podarite svoj 1 % delež dohodnine, kot vam to omogoča država. To lahko storite tako, da izpolnete obrazec (ali namero sporočite preko sistema eDavki) in ga posredujete davčnemu uradu.

Za izpolnjevanje potrebujete naslednje podatke: Združenje za socialno pedagogiko, davčna številka 57411832 in delež dohodnine, ki ga želite nameniti.

Hvala!