ZZSP

Združenje za socialno pedagogiko (v nadaljevanju ZZSP) je prostovoljna, samostojna nevladna organizacija z nepridobitnimi cilji. Združuje strokovnjake ali druge posameznike, ki se ukvarjajo s socialno pedagoškim delom, z vzgojo, zaščito oziroma s pomočjo otrokom, mladini in drugim skupinam. ZZSP je edino slovensko društvo, ki s svojo dejavnostjo v celoti pokriva polje socialne pedagogike v tem prostoru.

Glavni nameni ZZSP so:

  • razvijanje strokovnih in znanstvenih izhodišč socialne pedagogike;
  • razvijanje metod in tehnik praktičnega socialno pedagoškega dela;
  • uveljavljanje strokovnih spoznanj socialne pedagogike v razvijanju in uresničevanju socialne, šolske, kriminalne in drugih politik; obveščanje javnosti o dosežkih, možnostih in spoznanjih socialne pedagogike;
  • uveljavljanje poklicnih standardov, poklicne etike ter poklicne avtonomije na področju socialne pedagogike;
  • razvijanje in spodbujanje interdisciplinarnega dela in povezovanja različnih strok pri obravnavanju otrok, mladostnikov ter marginaliziranih in prikrajšanih skupin prebivalstva;
  • prirejanje strokovnih srečanj in oblik nadaljnjega usposabljanja v obliki posvetovanj, seminarjev, konferenc, kongresov, predavanj in drugih načinov;
  • izdajateljska dejavnost, publiciranje in spodbujanje založniške dejavnosti na področju socialnopedagoškega in drugega sorodnega strokovnega dela;
  • in drugi.

Pišite nam

V ZZSP si želimo čim več komunikacije  z in med člani pa tudi z vsemi ostalimi zainteresiranimi za socialno pedagoške teme.

Bi se morda z veseljem udeležili kakšnega izobraževanja iz določene teme? Pišite nam!

Bi se želeli vključiti v katero od aktivnosti, ali biti njen nosilec/nosilka? Pišite nam!

Pogrešate kakšno vsebino v biltenu ali na spletni strani? Pišite nam!

Imate mnenje o kakšni temi, ki zadeva socialno pedagogiko, in bi ga radi podelili z ostalimi? Pišite nam!

Poštni predal, kjer pričakujemo vašo pošto: info@zzsp.org

Donacija dohodnine

Državljani imamo sorazmerno malo nadzora nad porabo denarja, ki ga vplačamo v državno blagajno v obliki davkov. Vsak, ki oddaja dohodninsko napoved v Sloveniji, pa ima po zakonodaji možnost, da usmerja 0,5 % dohodnine tako, kot želi sam.

Na člane in vse, ki spremljate naše delo, se obračamo s prošnjo, da nam podarite svoj 0,5% delež dohodnine, kot vam to omogoča država. To lahko storite tako, da izpolnete obrazec (ali namero sporočite preko sistema eDavki) in ga posredujete davčnemu uradu.

Za izpolnjevanje potrebujete naslednje podatke: Združenje za socialno pedagogiko, davčna številka 57411832 in delež dohodnine, ki ga želite nameniti.

Hvala!