POSVET: Kje nas šola žuli?

Kje nas šola žuli? Izzivi pri izobraževanju otrok in mladostnikov v vzgojnih zavodih, stanovanjskih skupinah in mladinskih domovih

Četrtek, 13. februar 2020 ob 09:00–14:00

V LUK – medgeneracijski center, Cesta talcev 7, 4000 Kranj

V okviru Sekcije za institucionalno vzgojo, ki deluje znotraj Združenja za socialno pedagogiko strokovni delavci vzgojnih zavodov letos organiziramo strokovni Posvet na temo izobraževanja otrok in mladostnikov v vzgojnih zavodih, stanovanjskih skupinah in mladinskih domovih.

Ciljna skupina: strokovni delavci, ki se pri svojem delu srečujete z otroci in mladostniki z vedenjskimi in čustvenimi težavami, ter tisti, ki vas omenjena tematika zanima.

Prijava (ime, priimek, institucija): [email protected]

Kotizacije za udeležbo na posvetu ni.

Področje izobraževanja otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami odpira vedno več vprašanj in ovir, s katerimi se pri svojem delu soočajo strokovni delavci v vzgojnih zavodih in domovih. S tem namenom želimo odpreti prostor za izmenjave dobrih praks in rešitev na področju izobraževanja otrok in mladostnikov, nameščenih v vzgojnih zavodih in domovih z njihovimi enotami.

S tem namenom bomo v sklopu posveta:

  • pregledali obstoječe programe izobraževanja v slovenskih zavodih, stanovanjskih skupinah in mladinskih domovih,
  • izpostavili pomanjkljivosti in težave, s katerimi se zavodi in domovi srečujejo pri izobraževanju otrok in mladostnikov s ČVT,
  • identificirali vedenjske posebnosti otrok in mladostnikov, ki vplivajo na šolsko (ne)uspešnost,
  • predstavili dobre prakse na področju izobraževanja otrok in mladostnikov s ČVT in oblikovali nove možnosti za zavodsko povezovanje in skupno iskanje rešitev.

K izmenjavi dobrih praks in iskanju skupnih rešitev vabljeni vsi strokovni delavci, ki se pri svojem delu srečujete z otroci in mladostniki z vedenjskimi in čustvenimi težavami, ter tisti, ki vas omenjena tematika zanima.

Sekcije za institucionalno vzgojo

POSVET: Kje nas šola žuli?
Pomakni se na vrh