Strokovni povet Sekcije za institucionalno vzgojo “Kje nas šola žuli?”

V četrtek, 13.2.2020, smo se v Medgeneracijskem centru v Kranju na strokovnem posvetu “Kje nas šola žuli?”, ki ga je organizirala Sekcija za institucionalno vzgojo, ki deluje pod okriljem ZZSP, zbrali strokovni delavci vzgojnih zavodov, mladinskih domov in stanovanjskih skupin iz vse Slovenije in skupaj razmišljali o dobrih praksah in težavah, s katerimi se srečujemo pri izobraževanju otrok in mladostnikov, ki bivajo v naših institucijah. Tekom uvodnih predavanj in kasneje na delavnicah smo odpirali pomembne teme, ki so bile vezane na: 

  • Pomanjkljivosti in težave, ki jih zaznavamo pri izobraževanju otok in mladostnikov s ČVT, 
  • Primere dobre prakse pri izobraževanju otrok in mladostnikov s ČVT,
  • Vedenjske posebnosti pri otrocih in mladostnikih, ki narekujejo (ne)uspešnost na izobraževalnem področju,
  • Sodelovanje z zunanjimi institucijami pri izobraževanju otrok in mladostnikov s ČVT,
  • Oblike pomoči, ki jih otrokom in mladostnikom nudimo v sistemu usmerjanja.

Posvet je bil plod polletnega angažiranega dela članov Sekcije, ki s svojim delom in srečevanjem nadaljuje tudi v prihodnje. Energijo na posvetu, ki ga je soustvarjalo več kot 50 udeležencev, si lahko ogledate na forografijah.

Strokovni povet Sekcije za institucionalno vzgojo “Kje nas šola žuli?”
Pomakni se na vrh