Gledališče in ustvarjalni gib

Avtorica: Simona Lanišek

Povzetek

V prispevku predstavljam svoje interesno področje oz. delo, ki ga izvajam poleg svojega rednega dela v šoli, kjer kot socialna pedagoginja poučujem dodatno strokovno pomoč. Predstavljam primer dobre prakse povezovanja elementov gledališča in ustvarjalnega giba kot odličnega sredstva za buditev otroške radovednosti in ustvarjalnosti, učenja različnih učnih vsebin, medpredmetnega povezovanja, socialnih veščin in ne nazadnje spoznavanja in vpogleda v lastno delovanje. Tekom opisanega projekta sem se srečala z nekaj težavami oz. dilemami, ki pa v nobenem pogledu niso bile povezane z otroki, temveč izključno z mojim lastnim delovanjem. Spodbudile so me k razmišljanju o sebi in iskanju novih, drugačnih možnosti.

Ključne besede: gledališče, ustvarjalni gib, radovednost, ustvarjalnost, lastne zavore.

Socialna pedagogika kam greš?

V  »REALNI SEKTOR«

Avtor: Damjan Habe – Habo
HD&H, usposabljanje in svetovanje

Angleški govorni prostor ima lep rek, ki se ga tok dogodkov v gospodarstvu kar drži; »You grow, or you go!« In kot kaže, se je dodobra prijel tudi v socialni pedagogiki. Poklici pomoči in s tem tudi socialna pedagogika že leta niso več samo benevolentno razdajanje po javni upravi in nevladnem sektorju. Z zavedanjem pomena človeških virov v gospodarstvu se je odprla tudi niša za »mehke« veščine, a vprašanje, če se je odprla tudi za socialno pedagogiko in njen diskurz.

Kako (delovno) živimo socialni_e pedagogi_nje – I. del

Avtor: Bojan Dekleva in študentje_ke socialne pedagogike

Konec leta 2018 so študentke in študentje 4. letnika dodiplomskega študija in podiplomskega študija socialne pedagogike izdelali in izvedli internetno anketo med zaposlenimi socialnimi pedagogi_njami. Vabilo k anketiranju so poslali nad 100 starejšim kolegicam_om, ki so z njimi že pred tem izvedli intervjuje. Od vseh teh se je na anketo odzvalo 71 oseb. Iskrena hvala vsem vam!

Boj za zmanjšanje normativov v vzgojnih zavodih

Zaradi potrebe po izboljšanju kvalitete dela v vzgojnih zavodih za otroke in mladostnike se je 18. 10. 2018 v Vzgojno-izobraževalnem zavodu Višnja Gora sestala delovna skupina: dva strokovna delavca iz VIZ Višnja Gora, sindikalni zaupniki iz večine vzgojnih zavodov (ostali so opravičili prisotnost), predstavnik aktiva ravnateljev vzgojnih zavodov, predsednik sekcije ČVM pri Društvu specialnih in rehabilitacijskih pedagogov, predstavnica Združenja za socialno pedagogiko, pravnik pri SVIZ in pomočnik glavnega tajnika pri SVIZ.

ŠTUDENTSKI GLAS

Študentje magistrskega študija socialne pedagogike so v prvem semestru v sklopu predmeta Menedžment za področje socialne pedagogike pod vodstvom doc. dr. Mateja Sandeta in Sonje Čandek pripravili različne projekte, ki so jih tudi prijavili na razpis JZMZ Mestni inkubator in s tem pridobili finančna sredstva za njihovo izvedbo. Več o projektih si lahko preberete v nadaljevanju.  

1) PROJEKTNI INKUBATOR NA PEDAGOŠKI FAKULTETI

Neuporabljen prostor na Pedagoški fakulteti (podpritličje zahod, pred zaklonišči) bomo preoblikovali v projektni inkubator – prostor, ki ga bodo študenti lahko uporabljali za skupinsko delo na projektnih nalogah.

Ideja projekta se je porodila iz naše lastne potrebe po mirnem in urejenem prostoru oziroma iz dilem, s katerimi smo se tekom projektnega dela srečevali. Na Pedagoški fakulteti smo nato opravili anketo s študenti, ki je potrdila naše hipoteze – da se študenti na fakulteti srečujejo s številnimi dilemami glede prostora za učinkovito projektno delo in da bi si želeli več takih prostorov. Ena od zanimivosti, ki jih je anketa pokazala, je tudi ta, da se skupinsko delo oziroma interakcije v veliki meri selijo v virtualni svet (skype, chati …).

VABILO NA REDNI LETNI OBČNI ZBOR

Spoštovane članice in člani Združenja za socialno pedagogiko ter vsi drugi zainteresirani!

Vabimo vas, da se udeležite rednega letnega občnega zbora Združenja za socialno pedagogiko, ki bo

v ponedeljek, 26. marca 2018, ob 17. uri na Pedagoški fakulteti v Ljubljani (soba 212).

Vabljeni tudi na predavanje z naslovom  Razpisi – potencialni viri financiranja, ki bo potekalo v okviru spremljevalnega programa občnega zbora .

Vabilo z opisom predavanja najdete TUKAJ.

Lepo vabljeni, da se nam pridružite!

7. KONGRES SOCIALNE PEDAGOGIKE Z MEDNARODNO UDELEŽBO

V ZZSP potekajo intenzivne priprave na 7. slovenski kongres socialne pedagogike z mednarodno udeležbo,

ki bo potekal od 13. do 15. oktobra 2017 v hotelu Planja na Rogli. 

Vabimo vas, da se kongresa udeležite ter da na njem tudi aktivno sodelujete ter prijavite prispevke s področja, ki vas nagovarja in/ali na katerem pridobivate svoje izkušnje.

Vodilna tema tokratnega kongresa je »STIČIŠČA IZKUŠENJ«

Tukaj  si lahko prenesete celotno vabilo, v nadaljevanju pa navajmo nekaj izbranih pomembnih informacij.

 

Na kongres se lahko prijavite na dva načina:

–                     Izpolnjeno in podpisano prijavnico za udeležbo na kongresu s fotokopijo potrdila o plačani kotizaciji s pripisom: Prijava na 7. kongres socialne pedagogike, pošljete na naslov: Združenje za socialno pedagogiko, Kardeljeva ploščad 16, Si-1000 Ljubljana;

–                     Ekransko sliko (sken) izpolnjene in podpisane prijavnice in kopije potrdila o plačani kotizaciji pošljete po elektronski pošti na e-naslov: kongres@zzsp.org.

 Udeleženci brez aktivnega prispevka se sicer lahko na kongres prijavite do 6. 10. 2017, rok plačila kotizacije je 10. 10. 2017Udeleženci z aktivno udeležbo  pa morate svojo udeležbo in prispevek prijaviti najkasneje do 31. 8. 2017. Poleg izpolnjene prijavnice pošljite na elektronski naslov kongres@zzsp.org še dokument s povzetkom vašega prispevka v slovenskem in angleškem jeziku. Povzetek lahko oddate tudi preko spletnega obrazca.  Rok za plačilo kotizacije je prav tako 31. 8. 2017.

Višina kotizacije se razlikuje glede na to, ali se boste kongresa udeležili z aktivnim prispevkom, odvisno od tega ali ste član ZZSP ter glede na čas plačila kotizacije. Več informacij o višini kotizacije lahko najdete tukaj.

Kotizacijo nakažete na transakcijski račun:

Združenje za socialno pedagogiko, Kardeljeva ploščad 16, Si-1000 Ljubljana

Številka računa: SI56 6100 0001 2785 529, Sklic: 00 20, Namen plačila: 7. kongres kotizacija za ime in priimek.

Upamo, da se jeseni na Rogli srečamo v čim večjem številu!

 

DOBRODOŠLI NA SPLETNI STRANI ZZSP!

Drage kolegice in kolegi, spoštovani obiskovalci naše prenovljene spletne strani, dobrodošli med nami!

Kar nekaj časa smo se trudili, da ponovno oživimo in ažuriramo našo spletno stran. Pot je bila, kot večina poti v življenju, zavita, polna preprek, nepričakovanih zapletov, seveda pa tudi veselja, novih izkušenj in znanja. Zato smo še toliko bolj veseli, da smo sedaj lahko ponovno z vami tudi v spletnem prostoru.

Iskreno se zahvaljujemo Robiju Pritržniku, ki je  skupaj z dijaki Elektro in računalniške šole ŠC Velenje, v večini pa sam, poskrbel, da je stran, ki je pred nami takšna kot je. Ob tem pa imel še veliko potrpljenja, ne samo za mentorstvo dijakom, ampak tudi nam, ki smo imeli kopico vprašanj, še več želja. Spletna stran je namreč nastala s prostovoljnim delom Robija, dijakov in seveda nas, ki se sproti učimo, kako jo še posodobiti in urediti.

Želimo si, da bi na naši strani dobili vse informacije o nas, o dogajanju v Združenju, predvsem pa, da bi se nam morda tudi zato kdaj pridružili – kot obiskovalec ali pa soustvarjalec življenja in dela v Združenju.

V imenu ekipe ZZSP, ki se trudi, da smo z vami tudi na spletu, vas lepo pozdravljam

Karmen Mikek

predsednica ZZSP.

DELOVNO SREČANJE ZA KONGRES 2017

Organizacijski in programski odbor socialno pedagoškega kongresa za leto 2017 se je v soboto, 1. 10. 2016, sestal v Velenju v prostorih Šole za storitvene dejavnosti ŠC Velenje ter preživel produktiven, ustvarjalen in družaben dan. Sestanek smo pričeli z urejanjem nove spletne strani, saj želimo, da bo čim bolj ažurna in obiskovalcem prijazna. Po možganski nevihti in kopici idej smo določili tudi vodilno temo oziroma naslov prihodnjega kongresa in orisali tematske stebre, na katere se bomo naslanjali v posameznih dneh kongresa.

Pišite nam in povežite se

V ZZSP si želimo čim več komunikacije z in med člani, pa tudi z vsemi ostalimi, zainteresiranimi za socialno pedagoške teme.

  • Bi se morda z veseljem udeležili kakšnega izobraževanja na določeno temo?
  • Bi se želeli vključiti v katero od aktivnosti ali biti njen nosilec/nosilka?
  • Pogrešate kakšno vsebino v biltenu ali na spletni strani?
  • Imate mnenje o kakšni temi, ki zadeva socialno pedagogiko, in bi ga radi podelili z ostalimi?
  • Bi nam radi kaj sporočili?

Pišite nam! Poštni predal, kjer pričakujemo vašo pošto: info@zzsp.org

Ali nas poiščite na FB strani in v FB skupini.

Donacija dohodnine

Državljani imamo sorazmerno malo nadzora nad porabo denarja, ki ga vplačamo v državno blagajno v obliki davkov. Vsak, ki oddaja dohodninsko napoved v Sloveniji, pa ima po zakonodaji možnost, da usmerja 1 % dohodnine tako, kot želi sam.

Na člane in vse, ki spremljate naše delo, se obračamo s prošnjo, da nam podarite svoj 1 % delež dohodnine, kot vam to omogoča država. To lahko storite tako, da izpolnete obrazec (ali namero sporočite preko sistema eDavki) in ga posredujete davčnemu uradu.

Za izpolnjevanje potrebujete naslednje podatke: Združenje za socialno pedagogiko, davčna številka 57411832 in delež dohodnine, ki ga želite nameniti.

Hvala!