ZZSP

Združenje za socialno pedagogiko (v nadaljevanju ZZSP) je prostovoljna, samostojna nevladna organizacija z nepridobitnimi cilji. Združuje strokovnjake ali druge posameznike, ki se ukvarjajo s socialno pedagoškim delom, z vzgojo, zaščito oziroma s pomočjo otrokom, mladini in drugim skupinam. ZZSP je edino slovensko društvo, ki s svojo dejavnostjo v celoti pokriva polje socialne pedagogike v tem prostoru.

Glavni nameni ZZSP so:

  • razvijanje strokovnih in znanstvenih izhodišč socialne pedagogike;
  • razvijanje metod in tehnik praktičnega socialno pedagoškega dela;
  • uveljavljanje strokovnih spoznanj socialne pedagogike v razvijanju in uresničevanju socialne, šolske, kriminalne in drugih politik; obveščanje javnosti o dosežkih, možnostih in spoznanjih socialne pedagogike;
  • uveljavljanje poklicnih standardov, poklicne etike ter poklicne avtonomije na področju socialne pedagogike;
  • razvijanje in spodbujanje interdisciplinarnega dela in povezovanja različnih strok pri obravnavanju otrok, mladostnikov ter marginaliziranih in prikrajšanih skupin prebivalstva;
  • prirejanje strokovnih srečanj in oblik nadaljnjega usposabljanja v obliki posvetovanj, seminarjev, konferenc, kongresov, predavanj in drugih načinov;
  • izdajateljska dejavnost, publiciranje in spodbujanje založniške dejavnosti na področju socialnopedagoškega in drugega sorodnega strokovnega dela;
  • in drugi.
Pomakni se na vrh