Pravilnik Združenja za socialno pedagogiko o varstvu osebnih podatkov članov

 1. Splošno
  — S tem pravilnikom se ureja zbiranje, obdelava in posredovanje osebnih podatkov, določajo organizacijski, tehnični in logično-tehnični postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov ter pravice posameznikov pri varstvu osebnih podatkov v Združenju za socialno pedagogiko (v nadaljevanju: ZZSP) z namenom, da se prepreči slučajno ali namerno nepooblaščeno uničevanje osebnih podatkov, njihovo spremembo ali izgubo kakor tudi nepooblaščen dostop, obdelava, uporaba ali nedovoljeno posredovanje.
  — V tem pravilniku uporabljen izraz zapisani v moški spolni slovnični obliki so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
  — ZZSP obdeluje in varuje osebne podatke članov v skladu z aktualno zakonodajo s področja varovanja osebnih podatkov ter jih uporablja izključno za namene za katere so bili osebni podatki dani in jih v nobenem primeru ne bo razkrilo nepooblaščenim osebam.
  — Osebni podatki člana so lahko razkriti ostalim le na poziv državnega organa ob podani zakonski podlagi.
 2. Upravljavec podatkov Upravljavec osebnih podatkov je Združenje za socialno pedagogiko (ZZSP), Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, matična številka: 5837073000, elektronski naslov: [email protected].
 3. Hramba podatkov
  — ZZSP hrani podatke članov le toliko časa, kolikor je potrebno za namene, za katere se osebni podatki obdelujejo, razen če je z zakonom določen drug rok hrambe.
  — ZZSP uporablja osebne podatke članov za namene informiranja in organiziranja dogodkov na podlagi privolitve člana do preklica.
  — Obdelavo podatkov, ki jih člani posredujejo ZZSP na podlagi privolitve lahko člani kadarkoli prekličejo.
 4. Pravice članov
  — Upravljavec v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov in vsakokrat veljavnim zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, vsakemu posamezniku, čigar osebne podatke obdeluje, zagotavlja naslednje pravice:
  a. pravico zahtevati informacije, kateri podatki se obdelujejo v zvezi z njim;
  b. pravico pridobiti potrdilo o tem, ali so v obdelavi njegovi osebni podatki;
  c. pravico, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim;
  d. pravico, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, razen če je podlaga za obdelavo osebnih podatkov zakon;
  e. pravico, da upravljavec omeji obdelavo osebnih podatkov, razen če je podlaga za obdelavo osebnih podatkov zakon;
  f. pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posredoval upravljavcu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu ali od upravljavca zahteva da posreduje te podatke neposredno;
  g. pravico, da kadarkoli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim, razen če je podlaga za obdelavo osebnih podatkov pogodba ali zakon.
  — Na vprašanja o zaupnosti svojih podatkov ter načinu njihovega zbiranja in obdelave ali na zahteve člana za uveljavljanje pravic v zvezi s svojimi podatki odgovarja odgovorna oseba pri ZZSP.
  — Vse zahteve, ki zadevajo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, člani v pisni obliki naslovijo na naslov ZZSP.
  — Za potrebe ugotovitve identifikacije članov v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko združenje od člana zahteva tudi dodatne podatke. ZZSP lahko ukrepanje zavrne zgolj v primeru, če dokaže, da člana ne more zanesljivo identificirati.
  — Na pisno zahtevo člana ZZSP odgovori brez nepotrebnega odlašanja, najpozneje pa v zakonsko predpisanih rokih.
  — Za vse teme in vsebine, ki bodo obravnavane v zvezi z varstvom osebnih podatkov članov, velja stroga zaupnost.
 5. Pogodbena obdelava osebnih podatkov
  — Upravljavec lahko posamezna opravila v zvezi z obdelavo osebnih podatkov s pogodbo zaupa obdelovalcu.
  — Pogodba je pisna ali v enakovredni elektronski obliki in je v skladu z zahtevami Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov, določbami zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov ter drugimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.
 6. Uporaba »piškotkov« Spletna stran www.zzsp.org za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje, multimedijske in interaktivne vsebine, optimizacijo prikaza prilagojenih vsebin in spremljanje statistike obiska uporablja »piškotke«. To so majhne datoteke, ki se ob obisku strani shranijo na disk
  obiskovalca in mu lahko olajšajo nadaljnje obiske strani. Obiskovalec se z nastavitvami v brskalniku lahko odloči ali bo »piškotke« sprejel ali zavrnil. Če »piškotkov« ne sprejme, nekatere spletne strani morda ne bodo prikazane pravilno ali pa mu ne bo omogočen dostop do vseh informacij ali funkcionalnosti spletnih strani.

Več informacij o piškotkih je možno najti na spletu, na primer tudi na spletni strani: http://www.allaboutcookies.org.


Pravilnik je bil sprejet na skupščini ZZSP dne 11. 3. 2020 in je od takrat javno dostopen na spletni strani ZZSP.

Pomakni se na vrh