Revija SOCIALNA PEDAGOGIKA

Vabilo knjižnicam in organizacijam – za nove naročnike

Spoštovani!

Revija Socialna pedagogika  izhaja pod okriljem Združenja za socialno pedagogiko, društva, ki po Sloveniji povezuje socialne pedagoge in pedagoginje. V njej objavljamo znanstvene in strokovne članke povezane s socialno pedagogiko in drugimi znanostmi kot so npr. psihologija, sociologija, pedagogika itd. Revija izhaja več kot 20 let, je ena izmed ključnih domačih publikacij na področju družboslovja in gradnik razvoja socialne pedagogike.

Naša vizija je razvoj stroke in promocija socialne pedagogike doma in v tujini. Poleg tega želimo z revijo doseči široko interdisciplinarnost in prepletanje znanosti in stroke, zato je revija odprta za objave najrazličnejših domačih in tujih strokovnjakov. Vsako leto izide tudi tematska številka, kjer avtorji iz različnih strok podrobneje osvetlijo določeno temo. Tema zadnje številke je bila ena izmed danes bolj aktualnih tem »Kako mladi iščejo pomoč v duševnih in psihosocialnih stiskah«.

Revija je zaradi svoje široke tematske pokritosti zagotovo zanimiva za širše občinstvo bralk in bralcev, tako laične javnosti, kot tudi strokovnjakom s področja psihologije, pedagogike, vzgoje in izobraževanja, socialnega dela in socialnega varstva idr.

Ob naročilu revije vam podarimo zadnjo številko – DUŠEVNE STISKE MLADIH!

V želji po nadaljnjem sodelovanju vas vabimo, da se na revijo naročite in podprete razvoj in izhajanje revije. Letna naročnina na revijo Socialna pedagogika znaša le 25 € in vam v dvojni številki dvakrat letno prinaša aktualne in bogate strokovne vsebine.

Naročnino lahko sklenete po navadni pošti na naslov Združenje za socialno pedagogiko, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana ali pa preko elektronskega naslova [email protected].

Več o reviji in preteklih številkah si lahko preberete na http://www.revija.zzsp.org/

Revija SOCIALNA PEDAGOGIKA
Pomakni se na vrh