POZIV K PLAČILU ČLANARINE

K plačilu članarine vsako leto večkrat pozovemo, kljub temu članarino žal plačuje le od 12% do največ 20% članic in članov. 

Ker so članarine najpomembnejši vir financiranja in je od njih odvisen obstoj društva, vas prosimo, da poravnate letošnjo članarino, pa tudi za pretekla leta, v kolikor jih še niste. 

Letos je to še toliko bolj pomembno, saj je revija Socialna pedagogika s strani edinega financerja ARRS prejela samo 14 % sredstev v primerjavi s preteklimi obdobji financiranja. V preteklosti je prejela 6.398,20 EUR letno, zdaj pa samo še 901,26 EUR letno. 

Financiranje se je zmanjšalo za velik del domačih znanstvenih revij, ki niso uvrščene v določene mednarodne baze, kar je velika škoda za revije, ki izhajajo v slovenskem jeziku, in so namenjene predvsem domači strokovni javnosti. 

Revija bo lahko izhajala v tiskani obliki le, če bo večji del članstva to podprl s plačilom članarine. 

Revijo boste odslej dalje prejemali le tisti, ki boste do 31. 5. 2021 poravnali članarino. 

V kolikor do takrat članarine ne boste poravnali, boste v skladu z 9. členom našega statuta prejeli opomin za plačilo. V primeru, da članarine kljub opominu ne boste poravnali, ne boste več član/ica društva.

Višina članarine je nespremenjena že mnogo let in znaša 24 EUR za zaposlene in 12 EUR za nezaposlene ali za drugo članico/člana Združenja iz istega gospodinjstva.

Združenje za socialno pedagogiko
Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana
IBAN: SI56 6100 0001 2785 529
BIC banke: HDELSI22
Koda namena: OTHR
Namen: Ime in priimek – 2021

V kolikor se soočate s finančnimi težavami in zneska do 31. 5. ne zmorete poravnati, nam lepo prosim to brez zadržkov sporočite na [email protected].

Iskreno se zahvaljujemo tistim, ki ste članarino za 2021 in za prejšnja leta že poravnali!

V kolikor ne želite več biti član/ica, to nemudoma javite na [email protected].

 V upanju, da bomo ohranili tiskano socialnopedagoško besedo vas lepo pozdravljamo in vam želimo prijeten preostanek maja.

POZIV K PLAČILU ČLANARINE
Pomakni se na vrh