18. srečanje sekcije socialnih pedagoginj in pedagogov v šoli

Srečanje, ki smo ga tokrat posvetili vlogi socialnega pedagoga v času epidemije, je potekalo v torek, 30. 3. 2021, preko spletne platforme Zoom. Obravnavali smo aktualno šolsko situacijo v času epidemije, ki se dotika vloge socialnega pedagoga – vračanje učencev v šolo, stiske, ki jih otroci doživljajo ter iskanje možnosti, s katerimi lahko socialni pedagogi v dani situaciji razvijamo in krepimo močna področja učencev ter jih učimo socialnih veščin in drugih spretnosti.

V prvem delu nam je članica odbora sekcije Simona Zaletel predstavila izhodišče, temelječe na močnih področjih, katere naj bi socialni pedagogi pri svojem delu odkrivali in spodbujali. Nato smo v manjših skupinah nadaljevali z diskusijo z namenom, da bi vsi člani imeli priložnost izraziti svoje izkušnje, doživljanja in podeliti primere dobrih praks. V prvem delu diskusije smo raziskovali dilemo, v kolikšni meri smo v času prvega in drugega vala epidemije uspeli obdržati vlogo socialnega pedagoga, v drugem delu pa možnosti in priložnosti, ki so nam v danih razmerah na voljo, da jih izkoristimo.

Po končani diskusije smo zbrane ideje in razmišljanja vsake od skupin delili z vsemi udeleženci. Učencem smo bili v času šolanja na daljavo na voljo preko različnih komunikacijskih kanalov. V velikem deležu smo ugotavljali, da smo v času šolanja na daljavo nemalokrat prevzemali vlogo organizatorjev šolskega dela in gasilcev požarov, povezanih z usvajanjem učne snovi. Naše delo je bilo nemalokrat razporejeno čez cel dan in težje smo razmejevali čas med službo in domom. Ugotavljali smo, da je bilo šolanje na daljavo hkrati tudi priložnost za krepitev odnosov in zaupanja z učenci, obenem pa smo dobili širši vpogled v funkcioniranje družin. Kot dobra praksa se je izkazalo tudi delo na daljavo v parih ali skupinah.

Udeleženci smo si med seboj podelili primere dobrih praks za razvijanje in krepitev socialno pedagoških področij v času trajanja epidemije. Kot produkt srečanja je nastal skupni dokument z idejami za delo z učenci na daljavo. Po strokovnem delu smo čas posvetili še neformalnemu klepetu, ki je vedno poln poučnih informacij iz delovnih izkušenj kolegov.18. srečanje sekcije socialnih pedagoginj in pedagogov v šoli
Pomakni se na vrh