26. srečanje SSPŠ

Na srečanju, ki je potekalo 11. 1. 2024, na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, smo v ospredje postavili temo socialno pedagoških ciljev. Srečanja se je udeležilo 15 članic. Na samem začetku nam je kolegica Saša Borovnik predstavila povzetek Smernic za pripravo in spremljanje individualiziranega programa za otroke s posebnimi potrebami v programu devetletne osnovne šole s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Te so v posodobljeni obliki izšle v začetku šolskega leta 2023/2024. Kolegica je, s povzetkom pomembnih delov za izvajalce dodatne strokovne pomoči, pripravila odličen uvod za nadaljnjo razpravo. V tej smo skupaj ugotovili, da nam postavljanje konkretnih socialno pedagoških ciljev, kot jih od nas zahtevajo prenovljene smernice, predstavlja nemalo izzivov. Bili smo enotni v tem, da nekaterih ciljev ne moremo meriti na način, ki je značilen za akademske cilje. Veliko odprtih vprašanj je ostalo tudi pri spremljanju učenčevega napredka pri določenih ciljih.

Diskusija in deljenje izkušenj sta se ponovno izkazala kot dragocena elementa našega srečanja. V drugem delu smo z delom po skupinah vseeno poskusile bolj podrobno razdelati nekatere socialno pedagoške cilje ter s tem posodobiti dokument z naslovom Področja, cilji in dejavnosti, ki smo ga oblikovale leta 2016, na 5. srečanju naše Sekcije. Le tega je vsem udeleženkam, ki ga še niso poznale, predstavila Barbara Gregorič. Srečanje smo zaključile v prijetnem vzdušju in z veliko idejami o prihodnjih srečanjih.

26. srečanje SSPŠ
Pomakni se na vrh