RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ ZDRUŽENJA ZA SOCIALNO PEDAGOGIKO

V skladu s Pravilnikom o priznanjih Združenja za socialno pedagogiko (v nadaljevanju društva)
objavljamo razpis za podelitev priznanj društva, ki se podeljujejo za delo in dosežke zaslužnim
posameznicam_kom na področju teorije in prakse socialne pedagogike.

Predlog za podelitev mora vsebovati:

  1. osnovne in splošne podatke o kandidatki_u,
  2. utemeljitev predloga z opisom dela in dosežkov.

Predlog za podelitev priznanja ter obrazložitev z dokazili pošljite priporočeno po pošti ali na e-mail
najpozneje do 17. septembra 2023:

Združenje za socialno pedagogiko, Komisija za podeljevanje priznanj ZZSP
Kardeljeva ploščad 16
1000 Ljubljana
Mail: [email protected]

Upoštevali bomo samo pravilno izpolnjene in pravočasno prispele predloge.

Rok Demšar,
predsednik ZZSP

RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ ZDRUŽENJA ZA SOCIALNO PEDAGOGIKO
Pomakni se na vrh