Posvet: “Tak otrok ne sodi k nam!: Kako bi osnovali vzgojno-izobraževalni sistem, v katerem bi vsi dobro živeli?”

Posvet se je odvil 2. 6. 2023 na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Organiziran je bil v sodelovanju Združenja za socialno pedagogiko in Oddelka za socialno pedagogiko, Pedagoške fakultete  Univerze v Ljubljani.

Na posvetu je bilo prisotnih približno 80 udeležencev, pretežno zaposlenih v vrtcih, osnovnih šolah, srednjih šolah, mladinskih domovih, vzgojnih zavodih, drugih ustanovah za otroke s posebnimi potrebami, svetovalnih centrih, društvih, centrih za socialno delo, fakultetah ter upokojenci in študenti.

Uvodoma je Anica Mikuš Kos predstavila svoj pogled na današnjo šolo in kaj lahko storimo tukaj in sedaj. V nadaljevanju je Mija Marija Klemenčič Rozman predstavila rezultate raziskave Podporne mreže mladih v psihosocialnih stiskah (Dekleva idr., 2021) Sledila je okrogla miza z gosti, socialnimi pedagoginjami in socialnim pedagogom iz prakse. Okroglo mizo je moderirala Špela Razpotnik.

Sodelujoči na okrogli mizi:

Tina Kralj, vzgojiteljica v stanovanjski skupini Vzgojnega zavoda Kranj

Urška Bedek, učiteljica za dodatno strokovno pomoč na Osnovni Šoli Franceta Bevka

Tamara Gorenc, svetovalna delavka v Osnovni šoli Matije Čopa, Kranj

Sanja Klemenc, svetovalna delavka v Osnovni šoli Stranje

Karmen Mikek, svetovalna delavka v Šolskem centru Velenje in članica komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami

Mateja Oman Komurka, vzgojiteljica v intenzivnem programu stanovanjske skupine Vzgojnega Zavoda Kranj in strokovna sodelavka v mobilni socialno pedagoški službi

Rok Demšar, strokovni sodelavec v mobilni socialno pedagoški službi SC Višnja Gora

POVZETEK POSVETA

Tags: ,

Pišite nam in povežite se

V ZZSP si želimo čim več komunikacije z in med člani, pa tudi z vsemi ostalimi, zainteresiranimi za socialno pedagoške teme.

  • Bi se morda z veseljem udeležili kakšnega izobraževanja na določeno temo?
  • Bi se želeli vključiti v katero od aktivnosti ali biti njen nosilec/nosilka?
  • Pogrešate kakšno vsebino v biltenu ali na spletni strani?
  • Imate mnenje o kakšni temi, ki zadeva socialno pedagogiko, in bi ga radi podelili z ostalimi?
  • Bi nam radi kaj sporočili?

Pišite nam! Poštni predal, kjer pričakujemo vašo pošto: info@zzsp.org

Ali nas poiščite na FB strani in v FB skupini.

Donacija dohodnine

Državljani imamo sorazmerno malo nadzora nad porabo denarja, ki ga vplačamo v državno blagajno v obliki davkov. Vsak, ki oddaja dohodninsko napoved v Sloveniji, pa ima po zakonodaji možnost, da usmerja 1 % dohodnine tako, kot želi sam.

Na člane in vse, ki spremljate naše delo, se obračamo s prošnjo, da nam podarite svoj 1 % delež dohodnine, kot vam to omogoča država. To lahko storite tako, da izpolnete obrazec (ali namero sporočite preko sistema eDavki) in ga posredujete davčnemu uradu.

Za izpolnjevanje potrebujete naslednje podatke: Združenje za socialno pedagogiko, davčna številka 57411832 in delež dohodnine, ki ga želite nameniti.

Hvala!