Prijava prispevka

Aktivni udeleženci svoj znanstveni ali strokovni prispevek

prijavite s spletno prijavo TUKAJ,

najkasneje do 30. 4. 2023.

ponedeljka, 15. 5. 2023.

Rok za oddajo aktivnih prispevkov se je iztekel in najlepša hvala vsem prijaviteljem_icam. Do 15.6. bodo avtorji_ce prejeli_e obvestilo o (ne)sprejetju prispevka v program kongresa. 

Ker je aktivni prispevek v obliki plakata na letošnjem kongresu novost in ker si želimo sprejeti še kakšnega več, vam za prijavo plakata dajemo še malenkost več časa. 

Plakat lahko prijavite do 15. 6. 2023. 

Prijavite lahko referat, delavnico ali plakat.

Referati

Krajši referati, ki so ponavadi individualni, lahko pa tudi v soavtorstvu, so namenjeni predstavitvam raziskovalnega ali strokovnega dela. Avtorji v manjših vzporednih skupinah predstavijo svoje prispevke, ki obravnavajo neko ožje tematsko področje. Posamezni referati naj trajajo 20 minut. Sledi krajša razprava, predvidoma 10 minut, pod vodstvom moderatorja. Avtorji referata pripravijo tudi iztočnice za debato z udeleženci. Individualni referati so združeni po tematskih sekcijah, ki jih bo programski odbor skušal smiselno oblikovati glede na prijavljene prispevke.

Delavnice

Delavnice so namenjene izkustveni predstavitvi posameznih pristopov, metod in tem. Nudijo možnost aktivnega sodelovanja manjšega števila udeležencev, treninga ali diskusije. Predvidoma trajajo 60 minut (po dogovoru lahko tudi dlje).

Plakati

Plakati so slikovna in besedna predstavitev projektov, metod dela itd. Izobešeni bodo ves čas kongresa, določen pa bo čas, ko bodo ob plakatih navzoči tudi njihovi avtorji za dodatna pojasnila in pogovor z zainteresiranimi.

Plakat naj vsebuje elemente, ki so že navedeni v povzetku, zastavljen naj bo jasno in pregledno.

Navodila avtorjem:

Povzetek vašega prispevka naj vsebuje:

 • ime in priimek avtorja ali avtorjev,
 • poštni in/ali elektronski naslov edinega ali prvega avtorja, na katerem lahko vsi zainteresirani dobijo dodatne informacije,
 • naziv organizacije (neobvezno),
 • oblika prispevka, ki jo prijavljate (referat, delavnica, plakat)
 • naslov prispevka v slovenskem jeziku (do 150 znakov),
 • jedrnat in natančen opis vsebine prispevka v slovenskem jeziku (1.500-1.800 znakov),
 • vsebinski sklop, kamor prijavljate prispevek (vsebinske sklope najdete na začetku vabila),
 • predvideno število udeležencev na delavnici (v primeru, da prijavljate delavnico).
 • Avtorji lahko prijavite en prispevek (in enega v soavtorstvu).
 • Pisni prispevki naj bodo jezikovno urejeni, ker bodo objavljeni takšni, kot bodo poslani.
 • Sprejeta oblika povzetka prispevka je dokončna, avtorji povzetka po oddaji ne morejo več spreminjati.
 • Pozorni bodite na to, da imate v primeru oddaje slikovnega gradiva, na katerem so osebe, urejena soglasja za javno objavo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Člani programskega odbora kongresa bodo prijave prispevkov pregledali in podali končno odločitev o sprejetju prispevka.
 • Avtorji bodo do 15. 6. 2023 prejeli obvestilo o (ne)sprejetju prispevka v program kongresa.
 • Vsi povzetki prijavljenih in potrjenih prispevkov bodo objavljeni v zborniku povzetkov prispevkov kongresa.
 • Avtorji prispevkov bodo v septembru obveščeni o datumu in uri predstavitve prispevka, z organizatorji pa se bodo uskladili o morebitnih posebnostih glede predstavitve prispevka. Prispevek na kongresu lahko predstavi samo avtor (in soavtor).

Želimo si, da prispevki odražajo aktualno prakso avtorjev ter so podprti s strokovnimi dognanji izbranega področja. Avtorji naj razmislijo tudi o kreativnih rešitvah svojih dilem. Pripravijo naj iztočnice za interaktivno predstavitev ter aktivno sodelovanje udeležencev.

Pomakni se na vrh