Kdo smo in s čim se ukvarjamo?

Najvišji organ Združenja je skupščina, ki jo sestavljajo vsi člani. Na redni letni skupščini, ki je potekala v marcu 2021, so bile izpeljane redne volitve v izvršni in nadzorni odbor Združenja ter častno razsodišče.

PREDSEDNICA

Tea Vukomanović

Združenje vodi predsednik_ca v mandatni dobi dveh let. Od marca 2019 dalje sem predsednica.

Ponosna socialna pedagoginja, obožujem svojo službo vzgojiteljice v ViZ Višnja Gora.

Nekatera moja trenutna področja šolanja in dela so še: študij socialne pedagogike na 3. stopnji, študij transakcijske analize, organizatorka študijskih skupin (sekcija ČVM pri DSRPS), članica razvojne skupine formativnega spremljanja, članica komisije za razvoj pri DSRP, koordinatorka projekta poodpustnega spremljanja pri projektu COOČVMVZ…

PODPREDSEDNICA

Hana Košan 

Več o Hani si lahko preberete na povezavi “OBRAZI NEVLADNIKOV” ali jo poslušate “V dobri družbi” ali “Za kaj se je vredno boriti”.

IZVRŠNI ODBOR

Izvršni odbor opravlja organizacijska, strokovno tehnična in administrativna dela ter vodi delo Združenja med dvema skupščinama po programu in sklepih sprejetih na skupščini. Poleg predsednice smo člani izvršnega odbora v tem mandatu še Marina Ristič, Helena Grbec, Hana Košan, Vesna Hladnik. Članici izvršnega odbora sta tudi predstavnica sekcije socialnih pedagoginj in pedagogov v šoli: Saša Borovnik ter predstavnica sekcije za institucionalno vzgojo: Tina Kralj.

Helena Grbec

Sem študentka magistrskega študija socialne pedagogike. Trenutno sem najbolj okupirana s pripravo na pisanje magistrske naloge, sicer pa sem vedno polna novih idej, ki jih skušam deliti med ljudi in navsezadnje skupaj z njimi uresničiti. V prostem času rada posedam s prijatelji_cami, spijem kavico v lokalu in preberem kakšno dobro kriminalko.

Vesna Hladnik