Kdo smo in s čim se ukvarjamo?

Najvišji organ Združenja je skupščina, ki jo sestavljajo vsi člani. Na redni letni skupščini, ki je potekala v marcu 2019, so bile izpeljane redne volitve v izvršni in nadzorni odbor Združenja ter častno razsodišče.

PREDSEDNICA

Združenje vodi predsednik_ca v mandatni dobi dveh let. Od marca 2019 dalje sem predsednica in hkrati tudi predsednica izvršnega odbora Tea Vukomanović.

Ponosna socialna pedagoginja, obožujem svojo službo vzgojiteljice v ViZ Višnja Gora.

Nekatera moja trenutna področja šolanja in dela so še: študij socialne pedagogike na 3. stopnji, študij transakcijske analize, organizatorka študijskih skupin (sekcija ČVM pri DSRPS), članica razvojne skupine formativnega spremljanja, članica komisije za razvoj pri DSRP, koordinatorka projekta poodpustnega spremljanja pri projektu COOČVMVZ…

IZVRŠNI ODBOR

Izvršni odbor opravlja organizacijska, strokovno tehnična in administrativna dela ter vodi delo Združenja med dvema skupščinama po programu in sklepih sprejetih na skupščini. Poleg predsednice smo člani izvršnega odbora v tem mandatu še Helena Grbec, Simona Lanišek, Karmen Mikek in Nives Železnik. Članica izvršnega odbora je tudi predstavnica sekcije socialnih pedagoginj in pedagogov v šoli: Vesna Hladnik.

 

Helena Grbec

Fotografija in predstavitev kmalu…

 

Simona Lanišek

Zaposlena sem na osnovni šoli kot izvajalka dodatne strokovne pomoči (socialna pedagoginja), v prostem času pa še članica IO ZZSP, saksofonistka in članica pihalnega orkestra, potapljačica, učenka španščine in znakovnega jezika, rekreativna športnica… Ja, rada sem aktivna in obkrožena z ljudmi. Zanimajo me njihove zgodbe, doživljanja, izkušnje. Vedno me kaj novega naučijo in s tem bogatijo. Kadar pa potrebujem trenutek tišine, se odmakniti od vsega in vseh, v mirnem kotičku nekaj ustvarjam – šivam, lepim, barvam…:)

 Karmen Mikek

Svetovalna delavka, učiteljica dodatne strokovne pomoči, koordinatorica prostovoljnega dela in še v nekaj službenih vlogah. Že nekaj let aktivna v ZZSP. Zanimajo me ljudje in njihove zgodbe, zlasti zgodbe tistih, ki živijo nekoliko drugače ali iščejo možnosti za drugačno življenje. Uživam v dolgih pogovorih s prijatelji, ob skodelici dobre kave. Takrat se rodijo najboljše ideje.

Nives Železnik

Zaposlena v vzgojnem zavodu. Uživam v družbi ljudi, dobri kavi in globokih debatah, uživam pa tudi v družbi sebe. Rada imam morje, zanimive ljudi, rumeno barvo, svojo službo, pristne odnose, napete knjige, poletje, geocaching, ustvarjanje, dobre serije, šivanje in še in še. Življenje je lepo.

 

predstavnica sekcije socialnih pedagoginj in pedagogov v šoli Vesna Hladnik

Fotografija in predstavitev kmalu…

 

NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor spremlja zakonitost dela vseh organov Združenja in njihovo delo, nadzira finančno in materialno poslovanje Združenja ter sproti obvešča izvršni odbor. V tem mandatu naloge nadzornega odbora opravljamo Rok Demšar, dr. Denis Grcić in Hana Košan.

 

ČASTNO RAZSODIŠČE 

Častno razsodišče vodi postopek in odloča o disciplinski odgovornosti članov, o kršitvah etičnih pravil socialno pedagoškega dela, obravnava medsebojne spore oziroma konflikte in druge sporne vrste ravnanja oziroma opustitve članov Združenja. Častno razsodišče sestavljamo dr. Bojan Dekleva, dr. Andreja Grobelšek in Damjan Habe. 

 

 ADMINISTRATORKA

Administratorska in tajniška dela opravlja Nina Cirar.

 

Pišite nam

V ZZSP si želimo čim več komunikacije  z in med člani pa tudi z vsemi ostalimi zainteresiranimi za socialno pedagoške teme.

Bi se morda z veseljem udeležili kakšnega izobraževanja iz določene teme? Pišite nam!

Bi se želeli vključiti v katero od aktivnosti, ali biti njen nosilec/nosilka? Pišite nam!

Pogrešate kakšno vsebino v biltenu ali na spletni strani? Pišite nam!

Imate mnenje o kakšni temi, ki zadeva socialno pedagogiko, in bi ga radi podelili z ostalimi? Pišite nam!

Poštni predal, kjer pričakujemo vašo pošto: info@zzsp.org

Donacija dohodnine

Državljani imamo sorazmerno malo nadzora nad porabo denarja, ki ga vplačamo v državno blagajno v obliki davkov. Vsak, ki oddaja dohodninsko napoved v Sloveniji, pa ima po zakonodaji možnost, da usmerja 0,5 % dohodnine tako, kot želi sam.

Na člane in vse, ki spremljate naše delo, se obračamo s prošnjo, da nam podarite svoj 0,5% delež dohodnine, kot vam to omogoča država. To lahko storite tako, da izpolnete obrazec (ali namero sporočite preko sistema eDavki) in ga posredujete davčnemu uradu.

Za izpolnjevanje potrebujete naslednje podatke: Združenje za socialno pedagogiko, davčna številka 57411832 in delež dohodnine, ki ga želite nameniti.

Hvala!