Kdo smo in s čim se ukvarjamo?

Najvišji organ Združenja je skupščina, ki jo sestavljajo vsi člani. Na redni letni skupščini, ki je potekala v marcu 2021, so bile izpeljane redne volitve v izvršni in nadzorni odbor Združenja ter častno razsodišče.

PREDSEDNIK

Rok Demšar

Sem Rok Demšar vzgojitelj v VIZ Višnja Gora. Uživam v debatah, pa tudi v športu, izletih, pohodih in preživljanju časa z meni dragimi osebami.

PODPREDSEDNICA

Hana Košan 

Več o Hani si lahko preberete na povezavi “OBRAZI NEVLADNIKOV” ali jo poslušate “V dobri družbi” ali “Za kaj se je vredno boriti”.

IZVRŠNI ODBOR

Izvršni odbor opravlja organizacijska, strokovno tehnična in administrativna dela ter vodi delo Združenja med dvema skupščinama po programu in sklepih sprejetih na skupščini. Poleg predsednice smo člani izvršnega odbora v tem mandatu še

Helena Grbec, Vesna Hladnik, Hana Košan, Andreja Gimpelj Kovačič, Liza Lozar Zajec, Saša Borovnik,
Tina Kralj.

Članici izvršnega odbora sta tudi predstavnica sekcije socialnih pedagoginj in pedagogov v šoli: Saša Borovnik ter predstavnica sekcije za institucionalno vzgojo: Tina Kralj.

Helena Grbec

Vesna Hladnik

Socialna pedagoginja, geštalt izkustvena psihoterapevtka, svetovalna delavka v osnovni šoli, do nedavnega tudi predsednica Sekcije socialnih pedagogov v osnovni šoli pri ZZSP in nenazadnje mama. Vloge, ki so me izoblikovale in verjamem, da me bodo v prihodnje še preoblikovale. Zadnje čase premalo potujem in berem. Lahko bi bila tudi večkrat v vlogi prostovoljke (tako kot sem bila v študentskih letih). Kava na soncu in v dobri družbi in “na ekrančku se izpiše: battery fully charged”.

Predstavnica sekcije socialnih pedagoginj in pedagogov v šoli
Saša Borovnik

Sem članica Sekcije socialne pedagoginje in pedagogi v šoli že od njenega samega začetka, zadnja leta pa tudi njena predsednica. Kot socialna pedagoginja opravljam službo mobilne izvajalke dodatne strokovne pomoči na Centru za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje. Rada sem v družbi kolegic in kolegov socialnih pedagoginj/-ov, saj sem rada vključena v izmenjavanje izkušenj, mnenj in s tem profesionalno rast. Sem tudi mamica dvema deklicama, ki pridno zapolnita moj prosti čas.  

Predstavnica sekcije za institucionalno vzgojo
Tina Kralj

Sem socialna pedagoginja, zaposlena kot vzgojiteljica v stanovanjski skupini vzgojnega zavoda. Ker se mi zdi povezovanje strokovnih delavcev, ki smo zaposleni na področju institucionalne vzgoje nujno, sem članica sekcije za institucionalno vzgojo od samega začetka, tudi v vlogi predsednice. Ker me mladi in pomoč mladim zelo zanima, temu namenjam veliko svojega časa, predvsem v obliki dodatnih izobraževanj in aktivnosti, ki jih izvajam z mladimi. Seveda pa svoj čas najraje preživljam s svojo družino, ko imamo čas samo zase in počnemo stvari, v katerih uživamo.

NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor spremlja zakonitost dela vseh organov Združenja in njihovo delo, nadzira finančno in materialno poslovanje Združenja ter sproti obvešča izvršni odbor. V tem mandatu naloge nadzornega odbora opravljamo Mateja Žan Turk, Manca Farkaš, Nežka Kunšič.

Mateja Žan Turk

Socialna pedagoginja in magistrica poslovnih ved. Zaposlena kot strokovna delavka in koordinatorka v nevladni organizaciji Zveza Sožitje. Področja dela: neprofitni management, vodenje nacionalnih in mednarodnih programov in projektov, koordinacija mreže društev, invalidsko varstvo, strokovnjakinja za lahko branje.

ČASTNO RAZSODIŠČE 

Častno razsodišče vodi postopek in odloča o disciplinski odgovornosti članov, o kršitvah etičnih pravil socialno pedagoškega dela, obravnava medsebojne spore oziroma konflikte in druge sporne vrste ravnanja oziroma opustitve članov Združenja. Častno razsodišče sestavljamo dr. Bojan Dekleva, Karmen Mikek, Špela Razpotnik

dr. Bojan Dekleva

Več kot dve desetletji sem delal kot učitelj na študiju socialne pedagogike na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, zdaj pa sem upokojenec. Imel sem to srečo in veselje, da sem lahko od nastanka Združenja za socialno pedagogiko leta 1997 dalje bil prisoten pri njegovem delovanju.

ADMINISTRATORKA

Administratorska in tajniška dela opravlja

Maša Fatur

Marina Ristić

Skrbnica digitalnih vsebin Združenja. Ureja in skrbi za spletno pojavljanje Združenja na uradni spletni strani, FB strani in FB skupini Socialni/e pedagogi/nje v Sloveniji. 

Sem socialna pedagoginja z zelo velikim občutkom lojalnosti do stroke. Zaposlena v dijaškem domu kot vzgojiteljica. Sem tudi supervizorka in svetovalka. Uživam v povezovanju, kreativnosti in koordiniranju. Rada imam dobro družbo, knjigo, ples, morje in smeh.

Pomakni se na vrh