Program

Program bo objavljen v mesecu avgustu.

Plenarni predavatelji

Ana Bogdan Zupančič , Univ. dipl. soc. ped., asistentka za področje socialne pedagogike, UP PEF, Koper 

Sodobna socialna pedagogika v primežu individualizma ali kot njegova »alternativa«

Že zgodovinski pregled razvoja socialne pedagogike v mednarodni perspektivi nakaže, da se je le-ta večinoma nahajala v prostoru napetosti med posameznikom in družbo. V ta »medprostor« je umeščena tudi sodobna socialna pedagogika, ki z lastno »filozofijo« in posledično načini delovanja, med katere sodi tudi ti. »community work«, predstavlja eno od alternativ sodobni neoliberalni turbokapitalistični logiki z individualizmom na čelu. To nas vodi v kritično refleksivno razmišljanje o procesih, diskurzih in konceptih, ki  jo kot tako, »alternativo«, opredeljujejo in s pomočjo katerih lahko (os)mislimo njen družbeni položaj, status in vlogo na poti k neki novi realnosti, na preseku osebne in kolektivne profesionalne odgovornosti.

*Ostali predavatelji bodo objavljeni kmalu.


Spremljevalni program

 • Socialnopedagoško varstvo otrok

V času programa bo omogočeno varstvo otrok. Zanje bodo v času, ko se boste vi udeleževali predavanj/referatov/delavnic, ali pa ko boste potrebovali kaj časa zase, organizirane aktivnosti, v okviru katerih bodo tudi vaši otroci ustvarjali, se zabavali in raziskovali. Za njih bodo poskrbele študentke socialne pedagogike. 

V prijavnici za kongres imate možnost označiti za koliko otrok in kakšne starosti boste potrebovali varstvo.

 • Izmenjevalnica oblačil in knjig

Na kongres lahko prinesete oblačila, obutev, modne dodatke in knjige, v katerih sami več ne najdete veselja, bodo pa morda všeč kakšnemu drugemu udeležencu ali udeleženki. V zvezi s tem vam bomo jeseni poslali mail, in vas povprašali če in koliko bi prinesli.

 • Promocija izdelkov vezanih na socialno pedagogiko … 
 • Čas za sprostitev/sprostitveni kotiček
 • Večerni program

Zelo je pomembno, da nam kongres poleg možnosti za strokovno rast omogoča tudi prostor in čas za sprostitev in druženje. 

Večerni kulturno-zabavni program še načrtujemo. Zagotovo bomo en večer uživali ob skupni večerji. Petkov večer nam bo popestril Cirkokrog s cirkuškim kabarejem iz mešanice cirkuških veščin in družbene satire. Morda celo satire socialno-pedagoških tem, kdo bi vedel*a?

 • Razstava izdelkov natečaja.
 • Podelitev priznanj društva.

Pišite nam in povežite se

V ZZSP si želimo čim več komunikacije z in med člani, pa tudi z vsemi ostalimi, zainteresiranimi za socialno pedagoške teme.

 • Bi se morda z veseljem udeležili kakšnega izobraževanja na določeno temo?
 • Bi se želeli vključiti v katero od aktivnosti ali biti njen nosilec/nosilka?
 • Pogrešate kakšno vsebino v biltenu ali na spletni strani?
 • Imate mnenje o kakšni temi, ki zadeva socialno pedagogiko, in bi ga radi podelili z ostalimi?
 • Bi nam radi kaj sporočili?

Pišite nam! Poštni predal, kjer pričakujemo vašo pošto: info@zzsp.org

Ali nas poiščite na FB strani in v FB skupini.

Donacija dohodnine

Državljani imamo sorazmerno malo nadzora nad porabo denarja, ki ga vplačamo v državno blagajno v obliki davkov. Vsak, ki oddaja dohodninsko napoved v Sloveniji, pa ima po zakonodaji možnost, da usmerja 0,5 % dohodnine tako, kot želi sam.

Na člane in vse, ki spremljate naše delo, se obračamo s prošnjo, da nam podarite svoj 0,5% delež dohodnine, kot vam to omogoča država. To lahko storite tako, da izpolnete obrazec (ali namero sporočite preko sistema eDavki) in ga posredujete davčnemu uradu.

Za izpolnjevanje potrebujete naslednje podatke: Združenje za socialno pedagogiko, davčna številka 57411832 in delež dohodnine, ki ga želite nameniti.

Hvala!