Sekcija za institucionalno vzgojo

POVABILO ZA VKLJUČITEV V SEKCIJO ZA INSTITUCIONALNO VZGOJO

V šolskem letu 2019/2020 je v okviru Združenja za socialno pedagogiko začela aktivno delovati Sekcija za institucionalno vzgojo.

Sekcijo smo ustanovili na pobudo strokovnih delavcev, zaposlenih v institucijah, ki delajo z otroki in mladostniki s čustvenimi in vedenjskimi težavami in sicer predvsem iz potrebe po povezovanju in izmenjavi znanj in dobrih praks, ki smo jih tekom let v svojih institucijah razvijali in izvajali.

K vključitvi v sekcijo so povabljeni vsi strokovni delavci, ki so zaposleni v institucijah, ki delajo z otroki in mladostniki s čustvenimi in vedenjskimi težavami, ki bi si želeli povezovanja s kolegi, ki bi želeli biti aktivni pri razvijanju prakse dela s tovrstno populacijo ter bi želeli biti aktivni soustvarjalci sprememb, ki na naše področje dela v tem času prihajajo.

Vse, ki bi vas vključitev v Sekcijo zanimala, ste povabljeni, da se nam oglasite po elektronski pošti na sekcija.ziv@zzsp.org, povabljeni pa boste tudi na mesečna srečanja, ki jih Sekcija organizira v obliki študijsko intervizijskih skupin in potekajo v naših zavodih in mladinskih domovih po vnaprejšnjem dogovoru.

Z lepimi pozdravi,

Tina Kralj, predsednica Sekcije za institucionalno vzgojo

Strokovni povet Sekcije za institucionalno vzgojo “Kje nas šola žuli?”

Malo več o sekciji …

V zadnjih letih je področje obravnave otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami, ki so nameščeni v vzgojne ustanove, podvrženo številnim spremembam – tako z vidika namestitve otrok in mladostnikov v vzgojne ustanove, kar je sedaj v domeni sodišč in ne več centrov za socialno delo, kot tudi z vidika sprejemanja novega zakona o obravnavi otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami. Zaradi številnih sprememb je s strani zaposlenih v vzgojnih ustanovah prišla pobuda o povezovanju, predvsem zaradi potrebe po izmenjavi mnenj in izkušenj ter oblikovanju enotne prakse, ki se kot posledica sprememb na omenjenih področjih na novo vzpostavlja. Rezultat tega povezovanja je bila tudi organizacija posveta, na katerega so bili poleg strokovnih delavcev iz vzgojnih zavodov povabljeni tudi predstavniki centrov za socialno delo in sodišč.

Zaradi potrebe po formalizaciji tega povezovanja smo se odločili, da se združimo v Sekcijo v okviru Združenja za socialno pedagogiko in tako je v novembru 2019 nastala Sekcija za institucionalno vzgojo, ki združuje strokovne delavce, zaposlene v vzgojnih ustanovah.

Tako smo kot glavne aktivnosti sekcije postavili:

 • povezava strokovnih delavcev v institucijah, ki delajo z otroki in mladostniki s ČVT;
 • spremljanje sodobnih trendov v vzgoji in izobraževanju;
 • organizacija strokovnih srečanj z namenom izmenjave znanj, praks …;
 • intervizija;
 • izmenjava pripomočkov, ki se uporabljajo pri delu;
 • povezava teorije in prakse (tesnejše sodelovanje in povezovanje s PeF LJ in Koper ter drugih fakultet);
 • sodelovanje in izmenjava znanj z društvi in drugimi strokovnjaki posameznih področij;
 • spodbujanje medresorskega sodelovanja in povezovanja;
 • povezovanje in sodelovanje z drugimi sekcijami znotraj združenja;
 • priprava in objavljanje strokovnih člankov na temo institucionalne vzgoje;
 • organizacija strokovnih izobraževanj in posvetov;
 • oblikovanje strokovnih stališč o zakonih in podzakonskih aktih (pravilnikih, normativih in standardih);
 • podajanje strokovnih mnenj in stališč v javnih občilih.

V organizacijskem odboru sekcije smo: Dominika Pajnik, Tina Kralj, Lea Potokar, Peter Steničnik, Tea Vukomanvić, Katja Peteršič.

Pišite nam in povežite se

V ZZSP si želimo čim več komunikacije z in med člani, pa tudi z vsemi ostalimi, zainteresiranimi za socialno pedagoške teme.

 • Bi se morda z veseljem udeležili kakšnega izobraževanja na določeno temo?
 • Bi se želeli vključiti v katero od aktivnosti ali biti njen nosilec/nosilka?
 • Pogrešate kakšno vsebino v biltenu ali na spletni strani?
 • Imate mnenje o kakšni temi, ki zadeva socialno pedagogiko, in bi ga radi podelili z ostalimi?
 • Bi nam radi kaj sporočili?

Pišite nam! Poštni predal, kjer pričakujemo vašo pošto: info@zzsp.org

Ali nas poiščite na FB strani in v FB skupini.

Donacija dohodnine

Državljani imamo sorazmerno malo nadzora nad porabo denarja, ki ga vplačamo v državno blagajno v obliki davkov. Vsak, ki oddaja dohodninsko napoved v Sloveniji, pa ima po zakonodaji možnost, da usmerja 1 % dohodnine tako, kot želi sam.

Na člane in vse, ki spremljate naše delo, se obračamo s prošnjo, da nam podarite svoj 1 % delež dohodnine, kot vam to omogoča država. To lahko storite tako, da izpolnete obrazec (ali namero sporočite preko sistema eDavki) in ga posredujete davčnemu uradu.

Za izpolnjevanje potrebujete naslednje podatke: Združenje za socialno pedagogiko, davčna številka 57411832 in delež dohodnine, ki ga želite nameniti.

Hvala!