Bralni kotiček

Seznam socialnopedagoških publikacij

Seznam nekaj temeljnih slovenskih del s področja socialne pedagogike.

Na tem mestu skušamo zbirati dela, ki so jih napisali naši člani in ostali kolegi, s polja socialne pedagogike.

 • Svet, ki se sliši, B. Dekleva, J. Škraban (ur.), Pef, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani, 2019
 • Dostopnost organiziranih oblik podpore mladim v psihosocialnih in duševnih težavah in konteksti teh težav: preliminarna študija. Poročilo, B. Dekleva, M. M. Klemenčič Rozman, Š. Razpotnik, M. Sande, J. Škraban, D. Tadič, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani, 2018 – edostop
 • Večdimenzionalnost socialnopedagoških diskurzov, M. Marovič, A. Sinjur (ur.), Založba Univerze na Primorskem, 2018 – eknjiga
 • Uporaba novih psihoaktivnih snovi v Sloveniji, M. Sande [et al.], Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani, 2016
 • Vzgojni zavodi : izhodišča za sistemsko ureditev in pilotni projekt, P. Šoln Vrbinc, M. Jakič Brezočnik, K. Švalj, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 2016
 • Moči, izzivi, vizije vzgojnih zavodov, A. Kobolt (ur.), Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani, 2015
 • Sami po moč: skupine za samopomoč in podporne skupine kot vir moči, M. M. Klemenčič Rozman, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani, 2015
 • Svetovanje v praksi, A. Kobolt (ur.), Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani, 2015
 • Na cesti – brezdomci o sebi in drugi o njih, B. Dekleva, Š. Razpotnik, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani, 2013
 • Izstopajoče vedenje in pedagoški odzivi, A. Kobolt (ur.), Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani, 2013
 • Preseki odvečnosti: nevidne identitete mladih priseljenk v družbi tranzicijskih vic, Š. Razpotnik, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani, 2013
 • Socialna pedagogika : izbrani koncepti stroke, M. Sande, B. Dekleva, A. Kobolt, Š. Razpotnik, D. Zorc-Maver (ur.), Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani, 2013
 • Supervizija: proces razvoja in učenja v poklicu,  A. Kobolt, S. Žorga, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani, 2013
 • Čefurji so bili rojeni tu, B. Dekleva, Š. Razpotnik, Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2013
 • Cirkuška pedagogika, M. Anja [et al.], Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani, 2013
 • Okviri in izzivi mladinskega dela v Sloveniji, M. Kuhar, Š. Razpotnik, B. Dekleva, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani, 2011
 • Supervizija in koučing, A. Kobolt (ur.), Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani, Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2010
 • Socialna pedagogika – med teorijo in prakso, M. Krajnčan, D. Zorc Maver, B. Bajželj, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani, 2008
 • Uporaba drog v družbi tveganj : vpliv varovalnih dejavnikov in dejavnikov tveganja, M. Sande, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani, 2004
DOSTOPNI ZBORNIKI PRETEKLIH KONGRESOV

Vemo, da je še veliko publikacij z našega področja, zato vas vabimo, da nam jih sporočite, da lahko dopolnimo seznam.

E-ČLANKI

BILTEN

V ZZSP s člani in drugimi zainteresiranimi za socialno pedagoške teme komuniciramo tudi s pomočjo informativnih biltenov.

V nadaljevanju si lahko ogledate pretekle biltene ZZSP.

bilten december – 2023

bilten avgust – 2018

bilten_2 – 2016

bilten 1 – 2016

bilten 2 – 2015

bilten 1 – 2015

bilten 2 – 2014

bilten 1 – 2014

Pomakni se na vrh