Bralni kotiček

Seznam socialnopedagoških publikacij

Seznam nekaj temeljnih slovenskih del s področja socialne pedagogike. Na tem mestu skušamo zbirati dela, ki so jih napisali naši člani in ostali kolegi, s polja socialne pedagogike.
 • Svet, ki se sliši, B. Dekleva, J. Škraban (ur.), Pef, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani, 2019
 • Dostopnost organiziranih oblik podpore mladim v psihosocialnih in duševnih težavah in konteksti teh težav: preliminarna študija. Poročilo, B. Dekleva, M. M. Klemenčič Rozman, Š. Razpotnik, M. Sande, J. Škraban, D. Tadič, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani, 2018 – edostop
 • Večdimenzionalnost socialnopedagoških diskurzov, M. Marovič, A. Sinjur (ur.), Založba Univerze na Primorskem, 2018 – eknjiga
 • Uporaba novih psihoaktivnih snovi v Sloveniji, M. Sande [et al.], Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani, 2016
 • Vzgojni zavodi : izhodišča za sistemsko ureditev in pilotni projekt, P. Šoln Vrbinc, M. Jakič Brezočnik, K. Švalj, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 2016
 • Moči, izzivi, vizije vzgojnih zavodov, A. Kobolt (ur.), Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani, 2015
 • Sami po moč: skupine za samopomoč in podporne skupine kot vir moči, M. M. Klemenčič Rozman, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani, 2015
 • Svetovanje v praksi, A. Kobolt (ur.), Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani, 2015
 • Na cesti – brezdomci o sebi in drugi o njih, B. Dekleva, Š. Razpotnik, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani, 2013
 • Izstopajoče vedenje in pedagoški odzivi, A. Kobolt (ur.), Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani, 2013
 • Preseki odvečnosti: nevidne identitete mladih priseljenk v družbi tranzicijskih vic, Š. Razpotnik, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani, 2013
 • Socialna pedagogika : izbrani koncepti stroke, M. Sande, B. Dekleva, A. Kobolt, Š. Razpotnik, D. Zorc-Maver (ur.), Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani, 2013
 • Supervizija: proces razvoja in učenja v poklicu,  A. Kobolt, S. Žorga, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani, 2013
 • Čefurji so bili rojeni tu, B. Dekleva, Š. Razpotnik, Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2013
 • Cirkuška pedagogika, M. Anja [et al.], Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani, 2013
 • Okviri in izzivi mladinskega dela v Sloveniji, M. Kuhar, Š. Razpotnik, B. Dekleva, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani, 2011
 • Supervizija in koučing, A. Kobolt (ur.), Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani, Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2010
 • Socialna pedagogika – med teorijo in prakso, M. Krajnčan, D. Zorc Maver, B. Bajželj, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani, 2008
 • Uporaba drog v družbi tveganj : vpliv varovalnih dejavnikov in dejavnikov tveganja, M. Sande, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani, 2004
DOSTOPNI ZBORNIKI PRETEKLIH KONGRESOV
Vemo, da je še veliko publikacij z našega področja, zato vas vabimo, da nam jih sporočite, da lahko dopolnimo seznam.

E-ČLANKI

BILTEN

V ZZSP s člani in drugimi zainteresiranimi za socialno pedagoške teme komuniciramo tudi s pomočjo informativnih biltenov.

V nadaljevanju si lahko ogledate pretekle biltene ZZSP.

bilten avgust – 2018

bilten_2 – 2016

bilten 1 – 2016

bilten 2 – 2015

bilten 1 – 2015

bilten 2 – 2014

bilten 1 – 2014

Pišite nam in povežite se

V ZZSP si želimo čim več komunikacije z in med člani, pa tudi z vsemi ostalimi, zainteresiranimi za socialno pedagoške teme.

 • Bi se morda z veseljem udeležili kakšnega izobraževanja na določeno temo?
 • Bi se želeli vključiti v katero od aktivnosti ali biti njen nosilec/nosilka?
 • Pogrešate kakšno vsebino v biltenu ali na spletni strani?
 • Imate mnenje o kakšni temi, ki zadeva socialno pedagogiko, in bi ga radi podelili z ostalimi?
 • Bi nam radi kaj sporočili?

Pišite nam! Poštni predal, kjer pričakujemo vašo pošto: info@zzsp.org

Ali nas poiščite na FB strani in v FB skupini.

Donacija dohodnine

Državljani imamo sorazmerno malo nadzora nad porabo denarja, ki ga vplačamo v državno blagajno v obliki davkov. Vsak, ki oddaja dohodninsko napoved v Sloveniji, pa ima po zakonodaji možnost, da usmerja 1 % dohodnine tako, kot želi sam.

Na člane in vse, ki spremljate naše delo, se obračamo s prošnjo, da nam podarite svoj 1 % delež dohodnine, kot vam to omogoča država. To lahko storite tako, da izpolnete obrazec (ali namero sporočite preko sistema eDavki) in ga posredujete davčnemu uradu.

Za izpolnjevanje potrebujete naslednje podatke: Združenje za socialno pedagogiko, davčna številka 57411832 in delež dohodnine, ki ga želite nameniti.

Hvala!