Pretekli kongresi

  1. kongres socialne pedagogike z mednarodno udeležbo: POKLICNA IDENTITETA IN PODROČJE SOCIALNE PEDAGOGIKE, Bled, 13. – 15. 11. 1997
  2. kongres socialne pedagogike z mednarodno udeležbo: VSAKODNEVNO ŽIVLJENJE – PARTICIPACIJA UPORABNIKOV, Škofja Loka, 9. – 11. 11. 2000
  3. kongres socialne pedagogike z mednarodno udeležbo: MODELI DOBRE PRAKSE V SOCIALNOPEDAGOŠKEM DELU – STROKOVNI IZZIVI V DRUŽBI NEGOTOVOSTI, Rogla, 20. – 22. 10. 2005
  4. kongres socialne pedagogike z mednarodno udeležbo: SOCIALNOPEDAGOŠKA STROKA – PREPOZNAVNOST – IZZIVI SODOBNOSTI, Rogla, 16. – 18. 10. 2008
  5. kongres socialne pedagogike z mednarodno udeležbo: MOČI STROKE, Rogla, 21. – 23. 10. 2011
  6. kongres socialne pedagogike z mednarodno udeležbo: TOKOVI STROKE, Rogla, 10. – 12. 10. 2014
  7. kongres socialne pedagogike z mednarodno udeležbo: STIČIŠČA IZKUŠENJ, Rogla, 13. – 15. 10. 2017
  8. kongres socialne pedagogike: SKUPNOST V ČASU INDIVIDUALIZMA, na spletu, 16. – 17. 10. 2020
  9. kongres socialne pedagogike: SOCIALNA PEDAGOGIKA V ODSEVU SODOBNEGA ČASA, Rogla, 19. – 21. 10. 2023

Pomakni se na vrh