Sekcija socialnih pedagoginj in pedagogov v šoli

Na Šestem slovenskem kongresu socialne pedagogike (potekal je meseca oktobra 2014) se je med udeleženkami rodila ideja o združevanju socialnih pedagoginj in pedagogov, ki delajo v šoli – najsi bo v svetovalni službi ali kot izvajalke oz. izvajalci dodatne strokovne pomoči. Ideja je nastala iz občutkov, ki nas prevevajo pri našem delu. Večkrat so to občutja nemoči, potreba po opori, nasvetu, izmenjavi mnenj, materiala, izkušenj. Pogovori o ustanovitvi sekcije so se po kongresu nadaljevali preko elektronske pošte. Čutiti je bilo veliko zagona, pozitivne energije in želje po sodelovanju. V mesecu marcu se nas je nekaj socialnih pedagoginj večkrat sestalo na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, kjer smo načrtovale delo, vizijo in vodenje sekcije, na zadnji dan istega meseca pa je bila Sekcija socialnih pedagoginj in pedagogov v šoli tudi uradno ustanovljena na rednem občnem zboru Združenja za socialno pedagogiko.

Vloga Sekcije ni le enoznačna, ampak jo vidimo na več nivojih – od opore in podpore drug drugemu pri reševanju vprašanj in izmenjevanju mnenj, materiala, primerov dobre prakse, specifičnih znanj, do podpore institucij naše stroke in delovanja na ravni sistema, v smislu oblikovanja strokovnih mnenj za širšo javnost ter jasnega zavzemanja stališč do sistemskih sprememb.

Sekcija socialnih pedagoginj in pedagogov v šoli je dosegljiva na elektronskem naslovu sekcija.sola@zzsp.org, za vse člane pa tudi na Facebook strani SSPŠ.

 

V odboru sekcije smo  Simona Lanišek (predsednica), Sandra Kaštrun (podpredsednica), Alja Zorman, Vesna Hladnik, Vikica Ladinik, Barbara Gregorič, Tamara Gorenc.

Sekcija socialnih pedagoginj in pedagogov trenutnošteje 91 članov.

         

 

Pišite nam

V ZZSP si želimo čim več komunikacije  z in med člani pa tudi z vsemi ostalimi zainteresiranimi za socialno pedagoške teme.

Bi se morda z veseljem udeležili kakšnega izobraževanja iz določene teme? Pišite nam!

Bi se želeli vključiti v katero od aktivnosti, ali biti njen nosilec/nosilka? Pišite nam!

Pogrešate kakšno vsebino v biltenu ali na spletni strani? Pišite nam!

Imate mnenje o kakšni temi, ki zadeva socialno pedagogiko, in bi ga radi podelili z ostalimi? Pišite nam!

Poštni predal, kjer pričakujemo vašo pošto: info@zzsp.org

Donacija dohodnine

Državljani imamo sorazmerno malo nadzora nad porabo denarja, ki ga vplačamo v državno blagajno v obliki davkov. Vsak, ki oddaja dohodninsko napoved v Sloveniji, pa ima po zakonodaji možnost, da usmerja 0,5 % dohodnine tako, kot želi sam.

Na člane in vse, ki spremljate naše delo, se obračamo s prošnjo, da nam podarite svoj 0,5% delež dohodnine, kot vam to omogoča država. To lahko storite tako, da izpolnete obrazec (ali namero sporočite preko sistema eDavki) in ga posredujete davčnemu uradu.

Za izpolnjevanje potrebujete naslednje podatke: Združenje za socialno pedagogiko, davčna številka 57411832 in delež dohodnine, ki ga želite nameniti.

Hvala!