Prijava

Prijava udeležbe

Na kongres se prijavite preko elektronskega obrazca na prijava udeležbe – tisti s prispevkom in brez.

Udeleženke in udeleženci brez aktivnega prispevka se lahko na kongres prijavite najkasneje do
1. 10. 2020.

Udeleženke in udeleženci z aktivno udeležbo morate prijaviti svojo udeležbo in poslati povzetek svojega prispevka v slovenskem in angleškem jeziku najkasneje do 31. 8. 2020

Navodila za pripravo povzetka in prijavo prispevka najdete v zavihku “prijava prispevka”.

Rok plačila kotizacije je 10. 10. 2020

Vsi prijavljeni boste po elektronski pošti prejeli potrdilo o prejeti prijavi.

Urnik kongresa bo objavljen avgusta.

Odjava udeležbe

V primeru odjave udeležbe do 20. 9. 2020 se kotizacija povrne v celoti, do 4. 10. 2020 se kotizacija povrne v polovičnem znesku, kasnejša odjava pa ne omogoča vračila kotizacije. Prosimo vas, da vse spremembe v zvezi s prijavo na kongres sporočite na elektronski naslov kongres@zzsp.org.

Prijava prispevka

Svoj povzetek prispevka oddate preko elektronskega obrazca: prijava prispevka, in sicer do 31. 8. 2020.

Prijavite lahko:

 • referat (30 minut),
 • delavnico (60 minut),
 • drugo – vaš predlog.

Prispevek mora vsebovati naslov (do 150 znakov) ter jedrnat in natančen opis vsebine prispevka (do 1.500 znakov s presledki). 

Obvezen je tudi angleški prevod naslova (do 150 znakov) in vsebine (do 1.500 znakov s presledki). 

Vsi prejeti povzetki prijavljenih in potrjenih prispevkov bodo objavljeni v zborniku povzetkov prispevkov kongresa. Povzetki naj bodo jezikovno urejeni, ker bodo objavljeni takšni, kot bodo poslani. Če bodo povzetki predolgi, jih bo programski odbor brez posvetovanja z avtorji po svoji presoji skrajšal oziroma prilagodil.

Člani programskega odbora kongresa bodo prijave prispevkov pregledali in podali končno odločitev o sprejetju prispevka ter razvrstitvi prispevka v najustreznejšo vrsto in skupino predstavitve.

Iskreno želimo, da se kongresa udeleži čim več zanimivih strokovnjakov tudi iz tujih držav, tako bodo izmenjave naših izkušenj in znanja še bolj plodne. Iz tega razloga vas prosimo, da se opogumite in v prijavnici obkljukate še, da ste pripravljeni prispevek predstaviti v angleškem jeziku. 

Vsebina prispevka

Glede na naslovno temo kongresa, to je »Skupnost v času individualizma«, vam v pomoč in v razmislek pri oblikovanju vašega prispevka predlagamo naslednja vprašanja:

KAKO RAZUMETI SKUPNOST/I?

 • Kakšen je pomen skupnosti in kako se skupnosti oblikujejo danes?
 • Kaj je tisto, kar drži posameznike skupaj kot lepilo?
 •  Kaj je »skupna volja« posameznikov v neki skupnosti?

IZZIVI ČASA IN PROSTORA

 • Kaj za vas pomeni čas individualizma?
 • Kako družbene spremembe in spreminjajoči se konteksti vplivajo na razumevanje skupnosti?

POSAMEZNIK V SKUPNOSTI

 • Kako lahko posameznik krmari med individualnim in kolektivnim?
 • Skupnosti kot varovalni/rizični dejavnik. Kdaj skupnosti zdravijo, kdaj ranijo?  
 • Kako lahko posameznik preživi brez skupnosti in kako znotraj skupnosti?
 • Kateri in kje so varni prostori v skupnosti in kje imamo oziroma lahko najdemo podporo?

MED TRADICIONALNIMI IN NOVIMI SIDRIŠČI SKUPNOSTI

 • V kakšnih  in katerih skupnostih živimo in kakšne si želimo?
 • Spreminjajoči življenjski prostori in skupnosti v različnih življenjskih obdobjih? 
 • Kako razumeti virtualne in druge začasne, na videz alternativne skupnosti?
 • Kako naprej, ko skupnosti trčijo druga ob drugo?

SKUPNOSTNA USMERJENOST IN SOCIALNA PEDAGOGIKA

 • Kakšna je skupnost socialnih pedagogov v Sloveniji?
 • Kakšna je vloga socialnih pedagogov pri sooblikovanju skupnosti v katerih živimo in delujemo?
 • Na katerih področjih in na kakšen način uresničujemo skupnostno usmerjenost na področju  socialno pedagoškega dela?

K oddaji prispevka ste prav tako vabljeni vsi, ki želite v povezavi z naslovno temo kongresa izpostaviti vidik ali področje, ki ga v orisu teme in med predlaganimi vprašanji nismo izpostavili.

Program kongresa bomo tako lahko skupaj obogatili in temo osvetlili iz različnih vidikov. Če se v temi kongresa ne najdete, pa bi kljub temu želeli imeti prispevek, nam lahko pišete na izvrsni.odbor@zzsp.org, da se o tem pogovorimo.

Pišite nam in povežite se

V ZZSP si želimo čim več komunikacije z in med člani, pa tudi z vsemi ostalimi, zainteresiranimi za socialno pedagoške teme.

 • Bi se morda z veseljem udeležili kakšnega izobraževanja na določeno temo?
 • Bi se želeli vključiti v katero od aktivnosti ali biti njen nosilec/nosilka?
 • Pogrešate kakšno vsebino v biltenu ali na spletni strani?
 • Imate mnenje o kakšni temi, ki zadeva socialno pedagogiko, in bi ga radi podelili z ostalimi?
 • Bi nam radi kaj sporočili?

Pišite nam! Poštni predal, kjer pričakujemo vašo pošto: info@zzsp.org

Ali nas poiščite na FB strani in v FB skupini.

Donacija dohodnine

Državljani imamo sorazmerno malo nadzora nad porabo denarja, ki ga vplačamo v državno blagajno v obliki davkov. Vsak, ki oddaja dohodninsko napoved v Sloveniji, pa ima po zakonodaji možnost, da usmerja 0,5 % dohodnine tako, kot želi sam.

Na člane in vse, ki spremljate naše delo, se obračamo s prošnjo, da nam podarite svoj 0,5% delež dohodnine, kot vam to omogoča država. To lahko storite tako, da izpolnete obrazec (ali namero sporočite preko sistema eDavki) in ga posredujete davčnemu uradu.

Za izpolnjevanje potrebujete naslednje podatke: Združenje za socialno pedagogiko, davčna številka 57411832 in delež dohodnine, ki ga želite nameniti.

Hvala!