Boj za zmanjšanje normativov v vzgojnih zavodih

Zaradi potrebe po izboljšanju kvalitete dela v vzgojnih zavodih za otroke in mladostnike se je 18. 10. 2018 v Vzgojno-izobraževalnem zavodu Višnja Gora sestala delovna skupina: dva strokovna delavca iz VIZ Višnja Gora, sindikalni zaupniki iz večine vzgojnih zavodov (ostali so opravičili prisotnost), predstavnik aktiva ravnateljev vzgojnih zavodov, predsednik sekcije ČVM pri Društvu specialnih in rehabilitacijskih pedagogov, predstavnica Združenja za socialno pedagogiko, pravnik pri SVIZ in pomočnik glavnega tajnika pri SVIZ.

Namen srečanja je bil izmenjati mnenja in nato pripraviti dopis za MIZŠ glede sprememb 31., 44. in 49. člena Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje vzgojno izobraževalnih programov za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami – v smeri zmanjšanja normativov.

Sklep sestanka je bil, da še v letu 2018 pošljemo dopis še na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS skupaj s podpisi:

  • glavnega tajnika SVIZ,
  • predsednika aktiva ravnateljev vzgojnih zavodov,
  • predstojnice oddelka za socialno pedagogiko na Pedagoški fakulteti v Ljubljani,
  • Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem,
  • predsednika sekcije ČVM pri DSRPS,
  • predsednice Združenja za socialno pedagogiko.

Osnutek dopisa si lahko preberete tu:

Dopis je bil dne 5. 2. 2019 poslan državni sekretarki Martini Vuk.

Zapisala: Tea Vukomanović, 15. 2. 2019

Boj za zmanjšanje normativov v vzgojnih zavodih
Pomakni se na vrh